25 April 2018

Ideelen.nl is hét platform waar u uw idee kan delen met de rest van de wereld, zodat iemand anders uw idee kan oppakken en uitwerken. Met het idee dat wij er allemaal beter van worden!

Hoe werkt het?

U heeft een idee voor een business, maar het ontbreekt u aan tijd (of geld) om dit idee uit te werken. Of het past niet in uw core business. Dan is Ideelen.nl wellicht de oplossing.

U plaatst uw idee opIdeelen.nl en u roept anderen op om met uw idee aan de haal te gaan. Zij kunnen uw idee wellicht tot een succes maken

U kunt uw idee 'om niet' op Ideelen.nl zetten, maar u kunt ook bepalen dat u graag betrokken wilt blijven bij de ontwikkeling van uw idee. Of dat u graag de credits wil ontvangen. Dit alles spreekt u samen af. Ideelen.nl zit er dan niet meer tussen.

Wat zit er in voor Ideelen.nl? Helemaal niets! Het idee achter Ideelen.nl is dat waardevolle ideeën gedeeld kunnen worden en dus niet verloren gaan.

Kij voor meer informatie over de idealen van Ideelen.nl in de juiste docs..

Learn More

How to Contribute

Thank you for using Gantry 5 and the Hydrogen theme. We welcome you to contribute to the project by submitting bug reports through GitHub, and/or submit your own code changes to the Gantry 5 project for consideration.

Gantry 5 on GitHub

If you would like to assist in creating documentation for Gantry 5, you can do so through the Gantry 5 Documentation project on GitHub.

Gantry Docs on GitHub

Once again, thank you for participating. We hope you enjoy testing Gantry 5 every bit as much as we have enjoyed creating it.

Key Features

Gantry 5 is packed full of features created to empower the development of designs into fully functional layouts with the absolute minimum effort and fuss

Twig Templating

Gantry 5 leverages the power of Twig to make creating powerful, dynamic themes quick and easy.

Layout Manager

Drag-and-drop functionality gives you the power to place content blocks, resize them, and configure their unique settings in seconds.

Particles System

Create, configure, and manage content blocks as well as special features and functionality with the powerful particle system.